hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 352 787 hesel.
tzv. nový terorismus
Fenomén terorismu nezná hranic. Boj proti němu vyžaduje důslednost, jednotnost a nekompromisnost. Jeho nejviditelnějším a nejdiskutovanějším druhem je dnes pouze náboženský terorismus, ale v blízké budoucnosti bude nutné čelit i jeho dalším formám: ekoterorismu (útoky ekologických radikálů např. na ropné plošiny), informačnímu terorismu (útoky proti počítačovým sítím, ať už vojenským nebo civilním, které řídí dodávky vody nebo elektřiny do měst nebo kontrolním věžím na letišti) či zájmovému terorismu (např. útoky katolických radikálů proti klinikám, kde se provádějí potraty). Možné použití některé ze zbraní hromadného ničení a tzv. nový terorismus dávají uvedeným bezpečnostním ohrožením zcela novou dimenzi. Jsou brány v úvahu při moderním obranném plánování západních armád i při vypracovávání nové strategické koncepce NATO, která by měla mj. připravit Alianci na boj biologickými a chemickými zbraněmi, a především na terorismus.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   29 11 2022