hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 350 124 hesel.
"partokratický" apetit
Zdeněk Jičínský přesto "nepřijímá" kritiku na adresu Miloše Zemana, že obětoval "dlouhodobé zájmy a programové cíle strany". Budiž, dejme tomu, že neobětoval. Ale jen proto, že nemohl obětovat něco, co je mu zcela cizí. Tím vůbec není řečeno, že Zeman nic nedokázal. Dokázal, že vládnout umí i politici, kteří nevyšli z pravicového kouta. A to není málo. Ale určitě není silným levicovým stratégem. V letech 1996-1998, tedy v době, kdy se vyčerpalo ultrarestaurační dobrodružství "léčby Klausem" inspirované zastaralou intelektuální výbavou "třetího stavu", a napravo od středu se začali vynořovat ti, kdož se rozpomněli na zájmy a ideje stavu "čtvrtého", měl optimální možnost spojit pokud možno všechny nespokojence proti společnému protivníkovi. Místo toho se Zeman od nich mírně řečeno distancoval; pokud ovšem na ně přímo neútočil jako na zrádce. A koho že tito zrádci zradili? Nu, přece Václava Klause! Předseda ČSSD zkrátka neodolal mocnému "partokratickému" apetitu válcovat v jakémsi "historickém kompromisu" s odéeskou jakoukoli nepohodlnou konkurenci.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   24 05 2022