hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
babišofilpodst. m.
No potěš pánbu - čím se lišíte od islámských fundamentalistů? Je tu na Psu nějaký Čermák, proslulý babišofil, jemuž jest Babiš zjevně drahý. Jste-li to Vy, pak se táži - není urážka Babiše ve Vašich očích taky rouháním? A pakliže ano, jak mají být rouhači Potrestáni - záměrně píšu velké P, abych zdůraznil důležitost a význam takového potrestání. Kupříkladu rouhači určitě s rouháním přestanou, budou-li postříleni kalachem jako…neviditelnypes.cz
2020

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   08 12 2021