hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
haiderizovatslov. ned.
Fenomén Haider zatím fascinoval Rakousko, nyní čím dál více zajímá i zahraničí. "Jörg" má slušnou šanci stát se po Arniem Schwarzeneggerovi druhým žijícím Rakušanem, kterého zná světová veřejnost. Je výraznou značkou, málokdo v cizině ovšem zná její obsah, a tak na sebe Haider nabaluje obsahy různé. V České republice nasazují…Lidové noviny
1999
haiderizovatslov. ned.
Chtěl jsem jenom říci, že by se to samozřejmě dělo, pokud by tahle ta nová Národní fronta vznikla, dělo by se to ještě doprovázeno místo rétorikou mediální, která by byla velká taková ta vzletná slova o nutnosti co nejrychlejšího vstupu do Evropy, prostě křesťansko-sociální západní civilizace a tak dál a…vyslTV Nova
1999

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   02 12 2021