hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
klausiánpodst. m.
…naštěstí existují dvě pojistky: NATO a Evropská unie. Ten, kdo je proti našemu vstupu do Evropské unie a vytahuje karty nacionalismu, je škodnou této země. Jak si to vlastně představují? Že malý zdecimovaný národ na strategickém místě uprostřed Evropy zůstane sám? To je nalhávání, a proto já je nerozlišuji: grebeníčky, klausiány a zemanovce…Týden
2002
klausiánpodst. m.
…Zákon o registru smluv je pro jistotu systémově blokován. Je tajemstvím, které se nesluší vytrubovat, že společnosti, které mají systémově monopolní postavení, mohou být proto ve vlastnictví státu, aby stát mohl regulovat právě jejich monopolní fungování. Je opravdu úlohou státu jednat ve veřejném zájmu, i když to je pro české klausiány skoro bolševická propaganda…Hospodářské noviny
2013
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 06 2022