HeslokremličkovecSlovní druh / typ heslapodst. m.
Podheslíodvrácení některých šedivých hlav od nekompetentních "kremličkovců"
TitulekZmění se někdy komunisté?Rubrika 
Autor Postavení autorapublicistka
Mluvčí Postavení mluvčího 
KontextS tím, jak naše hospodářské obzory potemněly, začalo se komunistům zdát, že jim svítá… … Vzestup preferencí lze přičíst odklonu příznivců rázných řešení od republikánů, odvrácení některých šedivých hlav od nekompetentních "kremličkovců" a především současně hospodářské a společenské mizérii.
Poznámka 
ZdrojSlovoDatum4.3.1999
Číslo Strana6Rok1999

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 12 2021