Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
mackovinapodst. ž.
…Je to typická mackovina. Snaží se vyvolat dojem čehosi navenek, ale podstatu to nemá žádnou." Stínový ministr dopravy takto komentoval nelichotivé vyjádření místopředsedy ODS Miroslava Macka o vnitrostranických poměrech. Macek mimo jiné vytkl stínové vládě, že pracuje neefektivně. (Právo 26. srpna…ČNK_syn
1999
mackovinapodst. ž.
Řekl jste, že rád mluvíte bez obalu; mnozí jiní váš styl nazývají spíše politickým provokatérstvím. Dokonce i leckteří vaši straničtí kolegové mluví o vašich vystoupeních jako o "mackovinách" a vytýkají vám, že neloajálně řešíte přes média problémy, o kterých by se mělo diskutovat na stranické půdě…Právo
1999

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   11 08 2022