hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
protimiloševičovskýpříd.
Koštunica, který vyhrál v užším Srbsku (včetně dvou největších srbských měst Bělehradu a Niše), měl podporu nejvyrovnanější. Jestliže Labus vyjadřuje naději mladých a vzdělaných, Šešelj frustraci chudých a odsunutých na okraj, pak Koštunica ztělesňuje nejčastější sebeobraz Srbů o sobě samých - hrdý, ale velkorysý, věrný tradicím a patriarchálním zásadám. Kdo…Hospodářské noviny
2002
protimiloševičovskýpříd.
Podle dostupných zpráv má obchod vypadat následovně: Milošević uzná, že prohrál prezidentské volby, vzdá se moci a odejde ze země. Výměnou získá záruky, že neskončí před mezinárodním tribunálem v Haagu, který ho obvinil z válečných zločinů. Plán má mnoho stoupenců, podporuje ho například jugoslávské, ostře protimiloševičovské hnutí Otpor či zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii Jiří Dienstbier…Slovo
2000

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 12 2021