hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
Paroubákpodst. m.
Jiným minusem kupříkladu zavedení školného. Chápu, i když to byl Tony Blair, který Paroubkovi předal dva dvoupatrové "Paroubáky", kdo nedávno proti vůli části vlastní strany prosadil školné v Británii. Argumentoval, že bez školného nebudou moci konkurovat Americe. Chudí talentovaní studenti dostanou stipendium či půjčku a všichni se budou mít lépe…Mladá fronta Dnes
2006

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   08 12 2021