hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
Zemanokratpodst. m.
Ještě neutichl skandál okolo bezpečnostního dotazníku, který víc než z vůle místopředsedy vlády a ministra dvou ministerstev pana Havlíčka, vycházel z dlouhodobě prosazované proruské vůle pana prezidenta Zemanokrata, následuje v krátké době další skandál okolo objednávky vakcín České republiky na podzim 2020. Na žádost České republiky zastupované vakcinozkratem premiérem Babišem byla tehdy objednávka ponížena o 5,5 miliónů dávek, aniž by o tom oficiálně byla informována vláda a Parlament…aktualne.cz
2021

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 12 2021