hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
odzemanovatslov. dok.
Bez poradců bych se samozřejmě neobešel. Na Facebooku jsem se ptal přátel, co o mé hypotetické kandidatuře soudí. Pomíjím duchaplné vtípky, abych si vzal Helenu Vondráčkovou za tiskovou mluvčí. Samozřejmě že bych odzemanoval Hrad se všemi absurdními bezpečnostními rámy a poslal drzého Jiřího Ovčáčka zpět do Haló novin a Martina…Respekt
2017

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   08 12 2021