hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
zemandrtálecpodst. m.
Čeština 2.0 identifikuje zemandrtálce jednoduše jako agresivní voliče Miloše Zemana. Lidová tvořivost nezná hranic, a proto se můžeme dočíst i o zemantropech. Zatímco slovo zemandrtálec vzniklo jako spojení slov Zeman a neandrtálec, se zemantropem je to složitější. Možné je, že jde o spojení slov Zeman a antropos (řecky člověk) anebo Zeman a tropus (neboli podobný), což by mohlo referovat o jisté podobnosti dané osoby se Zemanem. Podle slovníku češtiny 2.0 je slovo využívané především…ctidoma.cz
2017

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 04 2021