hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
zemanomiepodst. ž.
…evropských integračních trendů a bankovní rada ČNB bude určitě mít pestřejší složení z hlediska názorů na Evropu, což je také postoj adekvátnější realitě. Nečasova vláda se vysmívala investičním pobídkám, sama ale žádný investiční a růstový plán nevytvořila. Na druhé straně: jedna věc je teorie, věc druhá praxe. Jedna věc je zemanomie, věc druhá zemanomika (tedy teorie v praxi). Když mluví Zeman o investicích, zmiňuje Karla IV. a kanál Odra-Dunaj-Labe, nabízí tak prostor karikování a příměrům o hladových zdech. Vylepšit infrastrukturu však republika nepochybně potřebuje. Jenže Zeman ani Rusnok nemají týmy poradců, které mohou dát jejich "ekonomické škole" praktický smysl…Respekt
2013

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   08 12 2021