hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyber(ne)bezpečnostpodst. ž.
Dotýkají se oblasti robotizace také problémy spojené s kyberbezpečností? | Segmentu robotiky se kyber(ne)bezpečnost týká velmi zásadně. Gros celého průmyslu nemá prakticky žádnou ochranu proti kyberútokům. Většina zařízení je připojena k síti, ať už podnikové nebo přes bránu či VPN. Jde o velmi aktuální téma. Sami ve firmě Pilz máme snahy bezpečnost posunout dál. Viděl jsem simulovaný hackerský útok na robotickou linku, kdy hackeři…Hospodářské noviny
2017

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 08 2020