hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyber-jazykpodst. m.
Alespoň základní pochopení a ovládnutí pravidel různých typů "kyber-jazyka" je nutné k tomu, aby se z nás stali přijatelní komunikátoři. Je dobré vědět, proč v e-mailu nepoužívat nabodeníčka a proč do dopisu pro potenciálního zaměstnavatele necpat žoviální úsměvy. Na chatu je praktické zorientovat se v pozdravech a nacucat základní obraty elektronického flirtu, nutného "vyfuckování" obšourníka i neutrální společenské…Computer
2000

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020