hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberfeminismuspodst. m.
…a aplikace, řvát rockové písně, psát pamflety, vést politickou kampaň nebo se dokonale bavit různými recesemi a performancemi. Těmto sebevědomým kyberbytostem už nemá co nabídnout tradiční feminismus a jeho zastaralá představa sdružování na základě sdílení identity, problémů nebo cílů. Naopak, právě pluralita, často konfliktních cílů a identit je předpokladem pro kyberfeminismus a další novodobá ženská hnutí. Feministický projekt už není chápán jako budování dokonalé a rovnoprávné společnosti, ale jako experiment a neustálé hledání, jehož cílem je vždy a všude problematizovat společenské stereotypy a vytvářet podmínky pro pluralitu a jinakost…Internet měsíčník
2001
kyberfeminismuspodst. m.
Kyberfeminismus se soustřeďuje hlavně na antagonismus mezi přirozeným a umělým nebo mezi člověkem a strojem. Tento antagonismus chápe jako zvyk dělit věci na původní, které jsou přirozené až božské, a nepůvodní či neautentické, které jsou umělé a dodatečně vytvořené. Proti tomuto zvyku bojuje svojí apoteózou nových technologií, které přinášejí jednu z…Internet měsíčník
2001
kyberfeminismuspodst. m.
Změny, které přinášejí informační technologie, jsou pro ženy historickou šancí stát v prvních liniích a nečekat, až jim muži otevřou dveře do těchto nových oblastí. Kyberfeministky se nezabývají minulostí, ale jen budoucností, v které vidí pro ženy možnost dosáhnout svých cílů a postavení a tím i smazat historické křivdy. Proto…Internet měsíčník
2001
kyberfeminismuspodst. m.
V těchto hnutích také dominuje spíše označení pro dívku (girl) než pro ženu (woman), snad kvůli tomu, že výraz dívka není tolik zatížen ženskými stereotypy. Kyberfeminismus je v jistém smyslu pravým opakem ekofeminismu (www.ecofem.org) a hnutí, která věří v esenciální ženskost, potlačovanou během dějin, ke které je třeba se vrátit a dosáhnout původní nevinnosti až božskosti…Internet měsíčník
2001
kyberfeminismuspodst. m.
Kyberfeminismus se skutečně snaží zbavit jakékoli nostalgie a mystického holismu, který spojuje otázky ženství a planety země přes výklad o bohyni matce apod. Místo původního spojení ženy a přírody se zde hlásá pluralita, revoluce a ironie. Místo hledání původní identity je cílem překonat tělesná omezení za pomocí biotechnologie, a tím i…Internet měsíčník
2001
kyberfeminismuspodst. m.
Nejznámější a vlastně první kyberfeministickou skupinou umělkyň je VNS Matrix, sysx.org/vns/. Skupina byla založena v roce 1991 a v současnosti ji tvoří Josephine Starrs, Francesca da Rimini a Julianne Pierce. Společně se známou feministkou Sadie Plant byly vůbec první, kdo použil slovo kyberfeminismus. Od samých začátků se zabývají konstrukcí sociálních vztahů a otázkami identity a sexuality v technologické kultuře, což přirozeně zahrnuje i pornografii. Cílem skupiny je spojit nové technologie s ženským tělem a jazykem a ukázat subverzní a zvláštní užití těchto technologií. Reprezentativní je v tomto ohledu dílo Francesci da Rimini, která…Internet měsíčník
2001

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020