hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberfyzickýpříd.
V továrnách budoucnosti si tak například polotovary vybavené mikročipy samy určí, jak budou dále zpracovávány. Stroje se samy budou hlásit údržbářům. Sklady budou včas informovat dodavatele, až bude potřeba doplnit zásoby. Takzvaná chytrá továrna se bude řídit sama pomocí kyberfyzickýc…Hospodářské noviny
2015
kyberfyzickýpříd.
…prof. Manfreda Broye z Technické univerzity v Mnichově. Propojený průmysl - kyberfyzické systémy, v níž upozornil na to, jak digitalizace moderního světa mění i prostředí průmyslové výroby. Moderní stroje a zařízení jsou ve velké většině řízeny vestavnými systémy, které mohou komunikovat nejen s obsluhou, ale i mezi sebou, a vytvářet tak kyberfyzický prostor propojující reálné a informační prostředí. Významný je z toho hlediska pojem cloudových systémů, kde jsou data ukládána mimo fyzické zařízení v prostředí internetu a vytváří se internet věcí…TechMagazín
2013
kyberfyzickýpříd.
Zaměstnavatelé by měli do vzdělávání svých IT pracovníků investovat, měli by je podporovat, aby si zvyšovali kvalifikaci. Tato investice nemusí být velká, existuje řada online vzdělávacích programů, které jsou zdarma, jen je zapotřebí k nim zaměstnance vést. Učit by se ale měli i ti, kteří již nějaké úrovně dosáhli. Kybernetická…HR Management
2013
kyberfyzickýpříd.
…i my se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem technicky kvalifikovaných zaměstnanců a nepříliš velkým zájmem studentů o technické obory a následnou práci v průmyslu. Přitom průmysl je dnes čistý, moderní a inovativní. Velké výzvy na celé odvětví klade takzvaný "průmysl 4.0". Rozvoj spolupráce člověka a robota, digitalizace závodů a zavádění kyberfyzickýc…Pardubický deník
2015
kyberfyzickýpříd.
Během 5denního maratonu průmyslových inovací a networkingu, jak charakterizovali veletrh pořadatelé, se na hannoverském výstavišti představilo na 6500 firem ze 70 zemí světa, z nichž největší zastoupení měly kromě domácího Německa Indie (partnerská země letošního ročníku s více než 4 stovkami vystavovatelů) a Čína. ... Do robotické branže se zapojuje…TechMagazín
2015
kyberfyzickýpříd.
…kromě e-mailů a databází pronikat do infrastruktury. Za této situace již nejde jen o ohrožení účtů, ale přímo lidských životů. Nejdále se ve schopnosti vést kybernetickou válku nové generace podle analytiků dostaly Rusko a Čína. Ani Spojené státy ale nejsou žádným "hackerským beránkem". V žargonu hackerů se tomu říká "kyberfyzický efekt". Je to případ, kdy se hacker dostane ven z virtuálního světa do toho reálného, a to často s katastrofálními následky. Jako první si to vyzkoušeli Američané a Izraelci v roce 2009, kdy se program Stuxnet infiltroval do íránských počítačových systémů a zničil tisíce centrifug na obohacování uranu. .. Zatímco v…dotyk.cz
2015

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020