hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberfyzikálnípříd.
…Letohradu existuje výrobní linka fungující podle principů Průmyslu 4.0, v níž není přítomen žádný robot. Digitální obrazy výrobků poskytují operátorům a strojům všechny potřebné informace k jejich výrobě a k průběžné kontrole kvality a bezchybnosti výrobního procesu. Smíšeným řídicím a výkonným systémům pracujícím na těchto principech se obecně říká kyberfyzikální systémy. Lidský operátor pak k příslušným datům může přistupovat přes rozhraní rozšířené (augmentované) nebo smíšené reality…Hospodářské noviny
2017
kyberfyzikálnípříd.
V rámci trendu zvaného Průmysl 4.0 nebo také čtvrtá průmyslová revoluce dochází díky nové generaci inteligentních připojených a propojených zařízení a systémů k transformaci takřka všech složek hodnototvorného řetězce v podniku: od vývoje produktů přes výrobu a logistiku dodavatelsko-odběratelského řetězce po vztahy se zákazníky. Nové kyberfyzikální systémy přinášejí radikální změny ve srovnání s nynějším výrobním procesem a stávají se základem tzv. chytrých továren, kde inteligentní zařízení přebírají některé činnosti, které dosud vykonávali lidé. Podle údajů analytiků z IDC se od koncepce Průmysl 4.0 v České republice očekává zvýšení celkové produktivity až o 30…Hospodářské noviny
2017

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 08 2020