hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kybergroomingpodst. m.
…dětem i jejich rodičům základní principy bezpečného užívání internetu je cílem současných aktivit radnice v Lipníku nad Bečvou. Shrnuje je motto Bezpečný internet. Soustředí se na konkrétní postupy a rady dětem, tak aby dokázaly rozeznat manipulativní techniky, šíření poplašných zpráv či kybernetické pronásledování. "Jedním z nejnebezpečnějších způsobů komunikace je například kybergrooming. Znamená rozhovor nejčastěji na chatu, kdy pomocí manipulativních technik dospělí usilují o osobní schůzku s nezletilými, která může vést až k sexuálnímu zneužití," vysvětlila Leona Roubalíková z oddělení sociálně-právní ochrany lipnické radnice…Mladá fronta Dnes
2009
kybergroomingpodst. m.
Kybergrooming označuje manipulování s obětí pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu s cílem vynutit si osobní schůzkuSedmička
2010
kybergroomingpodst. m.
Kraj Vysočina posílil aktivity podporující elektronickou bezpečnost a bezpečnost komunikačních technik. Vysočina se v letošním roce zaměří na intenzivnější informování o nebezpečnosti komunikačních jevů, které jsou spojené s užíváním internetu a mobilních technologií. Součástí připravované osvěty jsou také přednášky pro zasvěcenou i laickou veřejnost o problematice kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu, kriminalitě v kyberprostoru, ochraně osobních údajů dětí a mládeže na internetu…Parlament, vláda, samospráva
2010
kybergroomingpodst. m.
…ale jak se bránit případnému útoku, vydírání, šikanování, na to už mnozí připraveni nejsou. I proto jsme pozvali do našeho Domova mládeže v Brně v Gorkého ulici příslušníka Odboru prevence Městské policie Brno Jana Čoupka, aby nás s riziky počínání na internetu seznámil. Během besedy se zaměřil hlavně na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, kyberstalking a další nebezpečné jevy, se kterými se mohou naši chlapci i dívky na internetu setkat. Když jsme zhlédli první ukázku, ztuhly nám rysy ve tváři. Mladá dívka se setkala na internetu s pedofilem, který ji žádal o schůzku, a my všichni jsme si uvědomovali její obrovskou zranitelnost…Týdeník školství
2010
kybergroomingpodst. m.
Co se týče té kyberšikany, tam jde o to, že vlastně někdo nějakým způsobem s použitím třeba mobilního telefonu nebo Internetu šikanuje někoho, vydírá ho, zveřejňuje o něm různá videa a podobně. A co se týče toho kybergroomingu, tam jde zase o to, že vlastně jakoby nějaký člověk v chatu se snaží lákat děti na různé fráze a snaží se domluvit si schůzku. A cílem té schůzky může být mimo jiné třeba i sexuální zneužití…vyslČR
2008
kybergroomingpodst. m.
…dospělými, mizí vymezené společenské role, dochází k překonání různých komunikačních bariér a mění se sociální statut budovaný v běžných sociálních skupinách. Jiné je i řešení komunikačních konfliktů - sítě neučí kompromisům a dohodám, což je pro běžné vztahy nezbytné. Sociální sítě jsou dále prostorem pro existenci sociálně-patologických jevů, zejména kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu apod. Kvůli nemožnosti ověřit osobní údaje uživatelů může docházet k situacím, kdy manipulátor předstírá jiný věk a vzhled a využije důvěřivosti uživatelů, kteří svolí k osobní schůzce neboli kybergroomingu. Ta může skončit tragicky. Těmto projevům kyberšikany je podle statistik vystaveno 39 % uživatelů sociálních sítí…Moje psychologie
2011

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   13 08 2020