hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberkulturnípříd.
Pierre Lévy: Kyberkultura. Přeložili Michal Kašpar a Anna Pravdová. Nakladatelství Karolinum, Praha 2000.//... Každé kyberkulturní dílo je principiálně otevřené: čeká na interpretaci a na další propojení s jinými díly. Jeho charakteristickým znakem je nezachytitelnost v definitivní podobě, neboť je procesem stálé změny. Samo měněno, každým momentem mění skrze vlastní části vše ostatní. Vizuální umění podobně jako hudba prochází podobně revolučním stadiem transformace…Literární noviny
2001
kyberkulturnípříd.
Vývoj počítačové technologie byl tedy pomalý a z počátku drahý. Díky tomu západní svět nepoznal stejně dramatickou událost (mluvím o době před kyberkulturní a předvirtuální!) jako nedávný raketový nástup computerů v ČR kdy již slušně vyvinutá počítačová technologie v dosažitelné ceně byla vržena do relativně vzdělané, počítači téměř nepoznamenané země, která disponovala dostatečně tvrdou měnou…Architekt
2000
kyberkulturnípříd.
…člověk je součástí přírody. I technika sama je tedy přírodou, je novým přirozeným prostředím člověka. Někteří mluvčí kyberkultury jdou ještě dál a ve sféře počítačů vidí jakési zákonité pokračování duchovního vývoje lidstva. "Možná se ocitáme na prahu renesance netušených rozměrů," píše Douglas Rushkoff v knize Kyberie, jakémsi bedekru na americké kyberkulturní scéně. Nové vědecké paradigma, psychedelické látky a počítače jsou podle Rushkoffa a mnoha jiných třemi navzájem se podmiňujícími prostředky pro konstrukci vlastních realit šitých na míru. "Vzniká všeobecné přesvědčení, že evoluce lidstva byla vědomým postupem k realizaci Kyberie, domova lidského vědomí v další dimenzi…Lidové noviny
2000
kyberkulturnípříd.
Autor: Ivan Adamovič, redaktor časopisů QUO a Ikarie a šéfredaktor kyberkulturní revue Živel…Lidové noviny
2000

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020