hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kybermaniakpodst. m.
Digitální elita je přesným překladem anglického termínu "digital elite". Tím jsou od počátku devadesátých let označováni lidé, kteří dosahují nejvyšších schopností v manipulaci s digitálními informacemi (např. programátoři softwaru čili kybermaniaci), a také ti, kteří zaznamenávají největší úspěchy při jejich prodeji (např. Bill Gates). Velmi brzy se objevil slangový výraz…Pátek Lidových novin
2000
kybermaniakpodst. m.
Výpočetní technika pomalu (ale jistě) ovládá všechny oblasti lidského života. Vedle kybermaniaků, kteří totálně propadli virtuálnímu světu, ovšem najdeme zapřísáhlé odpůrce jakéhokoliv "počítacího stroje" a někde mezi nimi se pohybuje populace - lidé, kteří pochopili, že počítač je jako oheň - dobrý sluha, ale špatný pán…Svoboda
1998

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   28 05 2020