hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kybermankapodst. ž.
Kybermanek je u nás málo # Internet, který se v České republice objevil po roce 1992, aspiruje na funkci komplexního zdroje informací a také světa, ve kterém se člověk realizuje nezávisle na svém fyzickém vzhledu a handicapech, rase, vyznání nebo pohlaví. ... Statistiky uživatelů Internetu v České republice například ukazují,…Lidové noviny
1998
kybermankapodst. ž.
Kybermanek je u nás málo # Internet, který se v České republice objevil po roce 1992, aspiruje na funkci komplexního zdroje informací a také světa, ve kterém se člověk realizuje nezávisle na svém fyzickém vzhledu a handicapech, rase, vyznání nebo pohlaví. ... Statistiky uživatelů Internetu v České republice například ukazují,…Lidové noviny
1998
kybermankapodst. ž.
Praha - Plnohodnotná účast žen na Internetu neznamená, že vzniknou zvláštní webové stránky pro ženy po vzoru "ženských" časopisů plných slaboduchých zpráviček, ale že se ženy prostě zapojují do podnikání, výměny informací, vzdělávání a diskusí na Internetu podle jejich profese nebo zájmů. To ostatně dělají již dnes. Ačkoli je kybermanek…Lidové noviny
1998
kybermankapodst. ž.
Virtuální svět kyberprostoru je pro ženy otevřenou výzvou. Paralela s automobilem nevychází pro kybermanky zrovna lichotivě, koneckonců ještě dnes se objevují muži, kteří výrazu "ženská za volantem" používají jako synonyma pro tupého řidiče. Nabízí se ale ještě jiné paralely. Rozvoj Internetu v odborné praxi, podnikání nebo vzdělávání je u nás…Lidové noviny
1998
kybermankapodst. ž.
Ženám "kybermankám" sebevědomí nechybí//Specialistkám, které se zabývají využíváním Internetu, nechybí vzdělání, praxe ani sebevědomí # Praha - Daniela Tkačíková vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Ústav informačních studií a knihovnictví, kde nyní pokračuje v postgraduálním doktorandském studiu. Od roku 1990 působí jako ředitelka Ústřední knihovny Vysoké školy báňské.Lidové noviny
1998
kybermankapodst. ž.
Praha - Plnohodnotná účast žen na Internetu neznamená, že vzniknou zvláštní webové stránky pro ženy po vzoru "ženských" časopisů plných slaboduchých zpráviček, ale že se ženy prostě zapojují do podnikání, výměny informací, vzdělávání a diskusí na Internetu podle jejich profese nebo zájmů. To ostatně dělají již dnes. Ačkoli je kybermanek…Lidové noviny
1998

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   28 05 2020