hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberneticko-fyzikálnípříd.
…4.0", který se poprvé objevil na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru v roce 2013? | Z historie známe několik průmyslových revolucí. Tahle je čtvrtá a je založena na tom, že se zcela mění přístup k výrobě. Dochází k propojení výrobní sítě, k propojení virtuálního a reálného světa. Využívají se takzvané kyberneticko-fyzikální systémy. To znamená, že samotné výrobky si například nesou informaci o procesu vlastní výroby, tedy nesou si jakési svoje DNA celým výrobním procesem. Ten se pak bude pomocí takové informace přenastavovat tak, aby odpovídal danému výrobku…Hospodářské noviny
2015
kyberneticko-fyzikálnípříd.
…jen nezbytnou podmínkou. Na pokrytí ČR širokopásmovým internetem netrpělivě čekáme. Už je opravdu třeba konat. Ale pořád se jedná jen o technický předpoklad, nikoliv o cíl. Cíle jsou mnohem hlubší, technicky mnohem náročnější. Postupně se propojuje svět reálný, fyzický se světem virtuálním, počítačovým, často oba světy splývají a vytvářejí prostor kyberneticko-fyzikální, v němž se začínáme všichni pohybovat, pracovat, komunikovat. Vše kolem nás se postupně propojuje a integruje s využitím principů umělé inteligence. V průmyslu pak hovoříme o integraci horizontální, od dodavatelského řetězce přes výrobu až po distribuci, či o integraci vertikální - od řízení výrobních procesů v reálném čase přes plánování a…Lidové noviny
2015
kyberneticko-fyzikálnípříd.
…revoluce pouze o proměny na úrovni výroby. Zatímco v první revoluci šlo o rozvoj manufaktur s využitím páry, druhou doprovázela pásová výroba poháněná elektřinou a spalovacími motory a ve třetí se začalo v sedmdesátých letech tvořit nám známé počítačové a automatizované prostředí. U revoluce s pořadovým číslem čtyři přichází věk kyberneticko-fyzikálních systémů. Základní vizi nových chytrých továren, kde inteligentní zařízení přebírají činnosti, které doposud spadaly striktně do lidské kompetence, položil veletrh Hannover Messe v roce 2011 představením dokumentu s plánem Industrie 4.0…Hospodářské noviny
2016
kyberneticko-fyzikálnípříd.
Letos se do povědomí širší veřejnosti patrně zapíše další zkratka - CPS. Ta vychází z anglického názvu Cyber Physical Systems, což znamená kyberneticko-fyzikální systémy, a souvisí s internetem věcí (IoT), tedy zařízeními připojenými k síti. CPS jsou chytré systémy, které spolupracují s různými zařízeními a na základě získaných dat pomáhají rozhodovat a řídit další postupy a vývoj. Jejich rozvoj se očekává především díky rychlému růstu v oblastech, jako jsou chytrá města, chytré budovy…Lidové noviny
2016
kyberneticko-fyzikálnípříd.
První průmyslová revoluce započala v Anglii v roce 1785, kdy byl patentován a vyroben první mechanický tkalcovský stav poháněný nejprve vodou, později párou. ... Současná, čtvrtá fáze industrializace vychází z předchozí, digitální etapy, je však charakterizována fúzí stírající hranice mezi fyzickým, digitálním a organickým světem při nasazování kyberneticko-fyzikálních systémů. Co si pod tím vším můžeme představit? Určitě průmyslové využití internetu, rozšířenou realitu, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, robotizaci nebo kvantové algoritmy. Inteligentní stroje a zařízení přebírají v "chytrých továrnách" činnosti, které až dosud vykonávali lidé. Ve výrobních procesech tak dochází k řízení strojů a výrobních celků kybernetickými systémy s…Hospodářské noviny
2016

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020