Legenda k vyhledávání
cls

Základní vyhledávání

Do vyhledávacího pole napíšeme hledané slovo v reprezentativním tvaru, poté použijeme tlačítko Hledat nebo zmáčkneme Enter, databáze vyhledá všechny výskyty tohoto slova. Velká a malá písmena nejsou rozlišována.

Příklady:

Pokud do vyhledávacího pole napíšeme slovo afro a spustíme vyhledávání, databáze zobrazí všechny jeho výskyty.
Podobně zadáme-li do pole slovo ekologický, databáze vyhledá všechny jeho výskyty.

Vyhledávání s hvezdičkovou konvencí:

Při vyhledávání můžeme použít tzv. hvězdičkovou konvenci umožňující vyhledávat slova podle jejich části (podle začátku slova, podle jeho koncové části či podle jakékoli části uvnitř slova).

Příklady:

Napíšeme-li do pole písmeno a* a klikneme na hledat, popř. stiskneme klávesu Enter, databáze vyhledá všechna slova abecedně seřazená začínající písmenem a.
Podobně zadáme-li do pole eko*, databáze zobrazí slova, která tímto řetězcem začínají.
Zadáme-li k vyhledávání řetězec *log, databáze zobrazí slova, která jsou tímto řetězcem zakončena.
Jestliže do pole napíšeme *euro*, databáze zobrazí slova, která obsahují tento řetězec kdekoli. Vyhledáme tak např. slovo dvoueurový či další výrazy, kde řetězec euro je součástí libovolného dalšího řetězce, nebo stojí jako samostatné slovo.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberohroženípodst. s.
Podniky v kyberohrožení: Firmy dnes čelí - a budou čelit - především ransomwaru, hrozbám souvisejícím s internetem věcí a útoky DDoS…Hospodářské noviny
2016
kyberohroženípodst. s.
V článku se vychází z hypotetických kyberohrožení a slovo je dáváno expertům na informační bezpečnost. Je zde ale aspekt i čistě obecně kriminální. V trestním zákoníku je paragraf § 368 Neoznámení trestného činu stanovující v odst. 1: "Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin... zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)... bude potrestán odnětím svobody až…Respekt
2017
kyberohroženípodst. s.
…je do počítače nainstalovat škodlivý kód, který pak útočníkovi umožní počítač používat pro svoje účely," uvádí ředitel Vladimír Rohel. Podle něj je důležité neotevírat podezřelé e-maily a jejich přílohu. Lidé mohou navíc se žádostí o radu kontaktovat Národní bezpečnostní tým, který je primárně určen pro občany a pro školy. Kyberohrožení přitom podle odborníků neustále roste. Zatímco při zahájení prací na centru šlo podle ředitele Národního bezpečnostního úřadu Dušana Navrátila jen o potenciální hrozbu, nyní jsou už rizika reálná…zpravy.rozhlas.cz
2014
kyberohroženípodst. s.
…cílem zefektivnit obranu proti sofistikovaným hackerům. ... Vytvoření nového úřadu dokumentuje prohlubující se obavy USA z kybernetické bezpečnosti - i nedávný návrh rozpočtu prezidenta Obamy promítá nárůst výdajů na tuto oblast o 10 % za fiskální rok 2016. ... Lisa Monaco, poradkyně prezidenta pro vnitřní bezpečnost a protiteroristické záležitosti zdůraznila ve svém projevu, že "kyberohrožení je jednou z největších hrozeb, kterým čelíme, přičemž tyto hrozby jsou stále rozmanitější, složitější a nebezpečnější, a je pravděpodobné, že nebezpečné útoky se budou stále více stávat pravidlem, pokud se nebudeme schopni rychle přizpůsobit a přijmout komplexní přístup…TechMagazín
2015

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 01 2020