hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberprostředípodst. s.
Pro ilustraci uvádíme i některá témata projektů, např. specifika virtuální komunikace, člověk ve virtuálním prostoru (sociální a sociologické důsledky), vytváření virtuálních vztahů mezi lidmi, virtuální týmy a problematika důvěry, psychologické a sociologické aspekty managementu v kyberprostředí, osobnost manažera či teleworking…Hospodářské noviny
2000
kyberprostředípodst. s.
Dalším úkolem je naučit se vyhledávat, analyzovat a zpracovávat informace na internetu. Na základě takto získaných vlastních zkušeností student postupně formuluje základní předpoklady pro spolupráci v kyberprostředíHospodářské noviny
2000

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 08 2020