hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberprostorovýpříd.
Vzdělávání dětí o přijatelném chování na informační dálnici je jen jedním ze tří hlavních cílů této organizace nazvané Partnerství kybernetických občanů (CP). V ní spojily své síly jak státní úřady, tak představitelé elektronického a internetového průmyslu. Chtějí tak napomáhat rozvoji kyberprostorové etiky a usnadňovat práci represivním orgánům pátrajícím po internetových zločincích…Euro
1999
kyberprostorovýpříd.
Jedná se o ULURU na www.orbitex.ch/uluru/, která se snaží vyjádřit "fraktální" podstatu světa, jedná se o kyberprostorovou operu Honoria in Ciberspazio... (kyberprostorovou nejen způsobem vzniku - každý může přispět svými rýmy do libreta, svými notami do hudby a svými penězi do společné pokladny - ale i tématem pěti opuštěných jedinců, jejichž vztahy se realizují prostřednictvím internetu…Internet měsíčník
1998
kyberprostorovýpříd.
…námezdného psáče alias "ghost writera", jednu námezdnou vražedkyni a suflé z fatální krásky, opepři Bukowským a povař se žejdlíkem Hesseho "hry se skleněnými perlami" - a dostaneš výživný pastiš o vyčerpanosti této dekadentní dekády, v níž věci doborovolně zahodily své slušné jméno a žijí z remaků, náhražek a kopíráků. Tuto zčásti kyberprostorovou šarádu z vykřičené pražské čtvrti netřeba brát doslova, avšak pouliční jazyk v ní není vánkem provívajícím zatuchlou experimentální českou prózou, nýbrž přímo osvěžujícím tornádem…Esquire
2000
kyberprostorovýpříd.
Zabloudit v takto chaotickém prostoru samozřejmě není žádný problém. Ruku v ruce s rozvojem internetu proto vzniká obor kyberprostorové topografie. Jeho cílem je sestavení map umělých prostorů, které by uživatelům pomohly nejen s orientací v textových informacích (tu už koneckonců deset let zajištují vyhledávače a portály), ale i v infrastruktuře zabezpečující průtok dat, a zejména v graficky strukturovaných počítačových světech. Kyberprostor, který je přes svůj překotný rozvoj stále v…Internet měsíčník
2002

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020