hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberstalkingpodst. m.
…se bránit případnému útoku, vydírání, šikanování, na to už mnozí připraveni nejsou. I proto jsme pozvali do našeho Domova mládeže v Brně v Gorkého ulici příslušníka Odboru prevence Městské policie Brno Jana Čoupka, aby nás s riziky počínání na internetu seznámil. Během besedy se zaměřil hlavně na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, kyberstalking a další nebezpečné jevy, se kterými se mohou naši chlapci i dívky na internetu setkat. Když jsme zhlédli první ukázku, ztuhly nám rysy ve tváři. Mladá dívka se setkala na internetu s pedofilem, který ji žádal o schůzku, a my všichni jsme si uvědomovali její obrovskou zranitelnost…Týdeník školství
2010
kyberstalkingpodst. m.
Kraj Vysočina posílil aktivity podporující elektronickou bezpečnost a bezpečnost komunikačních technik. Vysočina se v letošním roce zaměří na intenzivnější informování o nebezpečnosti komunikačních jevů, které jsou spojené s užíváním internetu a mobilních technologií. Součástí připravované osvěty jsou také přednášky pro zasvěcenou i laickou veřejnost o problematice kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu, kriminalitě v kyberprostoru, ochraně osobních údajů dětí a mládeže na internetu…Parlament, vláda, samospráva
2010
kyberstalkingpodst. m.
…vymezené společenské role, dochází k překonání různých komunikačních bariér a mění se sociální statut budovaný v běžných sociálních skupinách. Jiné je i řešení komunikačních konfliktů - sítě neučí kompromisům a dohodám, což je pro běžné vztahy nezbytné. Sociální sítě jsou dále prostorem pro existenci sociálně-patologických jevů, zejména kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu apod. Kvůli nemožnosti ověřit osobní údaje uživatelů může docházet k situacím, kdy manipulátor předstírá jiný věk a vzhled a využije důvěřivosti uživatelů, kteří svolí k osobní schůzce neboli kybergroomingu. Ta může skončit tragicky. Těmto projevům kyberšikany je podle statistik vystaveno 39 % uživatelů sociálních sítí…Moje psychologie
2011
kyberstalkingpodst. m.
Policie i žalobci tvrdí, že kyberstalking - soustavné zneužívání internetu, elektronické pošty, sociálních sítí, služeb instant messaging nebo podobných digitálních technologií k obtěžování, pronásledování nebo vyhrožování - je na vzestupu, ale jim pro boj s ním scházejí právní nástroje. Podle studie statistického úřadu amerického ministerstva spravedlnosti postihoval kyberstalking čtvrtinu ze 3,4 milionu obětí stalkingu starších 18 let, jež úřad evidoval v USA v roce 2006. Kalifornský detektiv Mike Proctor, který má s řešením případů stalkingu víc než dvacetileté zkušenosti, tvrdí, že internetové pronásledování je čím dál častější. Podle něj je tento trestný čin "žalostně málo stíhaný". Na…Respekt
2011
kyberstalkingpodst. m.
Internetové prostředí a zejména sociální sítě jsou pro děti a nejen pro ně mimořádně atraktivní. Slouží jim k získávání nejrůznějších informací, ale hlavně k zábavě. Absence obrany proti některým rizikům, jako jsou například kyberšikana, sexting, kybergrooming či kyberstalking, souvisí s věkem uživatelů - s jejich nezkušeností, důvěřivostí, určitou otevřeností, touhou někam patřit a být uznáván. Pro možnost sdílení osobních údajů, fotografií nebo videí, snadnou přístupnost a přitom anonymitu uživatelů představují sociální sítě nejrizikovější prostředí zejména pro děti základních škol. "S dětmi prakticky procházíme situace, se kterými má na webu…Právo
2013

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020