hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberstrukturapodst. ž.
Občas se napůl žertem říká, že pokud se někdy vyvine na Zemi umělá inteligence procesem "zdola", proběhne to právě uvnitř Googleplexu, technického zázemí Googlu, které je dnes nejkomplexnější kyberstrukturou na planetě... | Umělá inteligence vznikne tehdy, až počítačové sítě budou plně mobilní a budou moci fyzicky sdílet svět kolem nás.…Pátek Lidových novin
2009

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020