hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberválčenípodst. s.
Už jsme zmínili kyberkriminalitu, hackerství, kyberšpionáž, či dokonce kyberválčení. Ačkoli jsou to všechno činy prováděné v kybersvětě, zjevně se liší. Jak byste je vymezil a vzájemně odlišil? | V zásadě jste vyjmenoval čtyři základní druhy kyberútoků. Motivací kyberkriminálníků je ukrást data a prodat je. Kyberšpiónům jde o krádež manuálů, komerčních postupů či receptů nebo algoritmů. Prostě čehokoli, co poskytuje konkurenční…Reflex
2016

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   13 08 2020