hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
kyberválečníkpodst. m.
Přichází éra kyberválečníků a chytrých mozků # Válečné konflikty budoucnosti mohou mít i civilnější podobu než souboje robotů, jak napovídá historická zkušenost. Ačkoli vývoj technologií pro vojenský sektor přináší stále nové a dokonalejší projekty superzbraní 21. století, skutečnost bude možná daleko prozaičtější. Jedna z anekdot éry studené války prorokovala, že hlavní zbraní případné nové…Hospodářské noviny
2001
kyberválečníkpodst. m.
Jednou ze skupin, která se veřejně přihlásila k e-mailové kampani, byla skupina kolem serveru eLagda.com, vedená Vicente Romano. Tato skupina zahájila v říjnu internetovou petiční akci za odstoupení zkorumpovaného Estrada. Cílem akce bylo shromáždit milion podpisů pod petici. Úvodní slova článku "transformovali se do kyberválečníků, s myší jako svojí zbraní a Internetem jako jejich bojištěm" pocházejí z tiskového prohlášení skupiny organizující petici. Zhruba za měsíc se podařilo shromáždit něco přes 100 tisíc podpisů. Podle mluvčího skupiny přicházela podpora z velkých asijských měst, ale také z Evropy a Severní Ameriky, kde jsou také početné filipínské komunity…Internet
2001
kyberválečníkpodst. m.
Počítačové války se přesouvají do reality. Své kyberválečníky proto chystají i Češi # Souboje ve virtuálním prostoru se z prostého kradení dat stávají stále více skutečnou válkou, kde mohou být mrtví a zranění. A přímo či nepřímo se do ní zapojují jednotlivé státy, od Číny přes Rusko, Izrael až po USA a jejich evropské spojence v NATO. Možnost obrany…Hospodářské noviny
2015
kyberválečníkpodst. m.
…napadl některé internetové stránky sympatizující s al-Kajdá a jejich obsah vymazal. ... Hned den poté, 30. října, však byly stránky znovu obnoveny, navíc doplněné prohlášením, že islámští antiviroví odborníci se dokázali ubránit "útoku nevěřících". Pochlubily se rovněž údajně nenarušitelnou e-mailovou sítí, jejímž prostřednictvím probíhá nábor dobrovolníků do řad islámských kyberválečníků. Lákají je slibem, že ačkoli nemohou svůj mučednický čin provést tváří v tvář protivníkovi, za kyberúder proti nevěřícím se dočkají stejné odměny jako za čin na "bojovém poli…Právo
2007

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   10 08 2020