hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
predátorskýpříd.
O nějakých žalobách tedy vůbec neuvažujete? | Ne. Jediné, co můžeme napadat, je, že jejich cenová politika je predátorská, dumpingová s cílem poškodit konkurenci, vytlačit ji z trhu a pak zvednout ceny. Na to sice letecká dohoda mezi Českou republikou a Velkou Británií pamatuje, ale nikdy se nám o tom nepodařilo přesvědčit příslušné státní orgány a vyvolat jejich reakci…Hospodářské noviny
2002
predátorskýpříd.
…vláda osvědčila už při plánování výnosů z prodeje licencí na mobilní sítě třetí generace. Rozhodnutí vlády o zrušení tendru také prodlužuje stav, kdy se energetické firmy nechovají tak, aby uspěly na otevřeném evropském trhu, ale aby zvýšily svou cenu před privatizací, a vyčerpávají své síly vzájemnými útoky či jejich odvracením. Predátorské chování ČEZ prostřednictvím stoprocentně vlastněné páteřní přenosové sítě to ilustruje dostatečně plasticky. Mimochodem, dobře promyšlený tah Českého Telecomu na odchod nejméně lukrativních klientů je ze stejného soudku. Neměla by také zapadnout poznámka ministra Grégra o možnosti přímého prodeje energetiky jedinému zájemci…Mladá fronta Dnes
2002
predátorskýpříd.
…vystoupení zástupců rodin Hewlettů a Packardů, tedy zakladatelů firmy HP, jmenovitě syna zakladatele firmy Davida Packarda a z druhé strany pak Waltera Hewletta. Firma začínala jako rodinná a poměrně dlouho se držela stranou investorů; zakladatelé firmy neměli investory příliš v lásce, protože - jak sami píší v pamětech - "poznali dobře jejich predátorské a likvidační postupy za hospodářské krize". Firma se časem stala veřejně obchodovatelnou a vydávala emise akcií; podíl rodin otců-zakladatelů a různých dalších spřízněných institucí (např. jimi založených nadací) i dnes dosahuje 15 % dohromady. To je samozřejmě obrovské procento, typičtí vlastníci amerických korporací jsou fondy, které v rámci diverzifikace rizika…zive.cz
2001
predátorskýpříd.
Predátorské praktiky. Často se ve prospěch regulace uvádí také hypotéza, že dominantní firma pomocí takzvaných predátorských praktik vytlačí konkurenty z trhu a následně zvýší ceny. Sama definice predátorských praktik je velmi obtížná. Obvykle jsou definovány jako prodej pod mezními náklady (rozuměno účetními). Cena na trhu však není určena náklady, ale užitkem, který daný statek poskytuje. Navíc to nejsou účetní náklady, nýbrž náklady obětované příležitosti, na základě kterých podnikatelé provádějí svá současná rozhodnutí. I kdybychom ale připustili, že výrobce…Euro
2001
predátorskýpříd.
Predátorské praktiky. Často se ve prospěch regulace uvádí také hypotéza, že dominantní firma pomocí takzvaných predátorských praktik vytlačí konkurenty z trhu a následně zvýší ceny. Sama definice predátorských praktik je velmi obtížná. Obvykle jsou definovány jako prodej pod mezními náklady (rozuměno účetními). Cena na trhu však není určena náklady, ale užitkem, který daný statek poskytuje. Navíc to nejsou účetní náklady, nýbrž náklady obětované příležitosti, na základě kterých podnikatelé provádějí svá současná rozhodnutí. I kdybychom ale připustili, že výrobce…Euro
2001
predátorskýpříd.
Obrana dumpingu # Antimonopolní úředníci všude na světě tvrdí, že když silnější firma po určitou dobu prodává s výraznou ztrátou, vytlačuje tím své konkurenty z trhu. Toto "predátorské (dravčí) chování" je proto podle jejich názoru hrubým omezováním soutěže. Jenže kdo prodává pod cenou, poškozuje především sám sebe, neboť musí nějak krýt svou ztrátu. Konkurentům sice možná ubývá klientela i zisk, jenže přivést je dumpingem ke krachu je velmi obtížný a dlouhodobý proces. Pokud by "predátor" přesto boj vydržel…Respekt
2001
predátorskýpříd.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR potvrdil, že ceny kabelové televize Dattelkabel, a.s. platné do konce roku 2000 byly tzv. cenami "predátorskými" (dumpingovými). Pokutou ve výši 7 800 000 Kč však potrestal nového vlastníka, který usiluje o nápravu stavu…Internet
2001
predátorskýpříd.
Úřad nezajímá, že za "predátorskou cenovou politiku" v letech 1998-2000 odpovídá bývalé vedení společnosti, resp. bývalí akcionáři. A přesto, že hlavním argumentem Úřadu je, že DTK vědomě porušila zákon s cílem maximalizovat hodnotu společnosti před jejím prodejem, za což byl bývalý akcionář (Nuon International Projects B.) odměněn vysokou kupní cenou společnosti a nový akcionář…Internet
2001
predátorskýpříd.
…a protimonopolní politiky. ... Tento přístup trpí ovšem všemi nedostatky uvedenými v první větě této práce a je neslučitelný se svobodnou společností, jak ukážeme dále. Bohužel používaná vypjatá terminologie okamžitě staví každého, kdo nepřikyvuje standardnímu výkladu, do nepříjemné situace a často brání nezaujatému pohledu na věc. Ten, kdo se zastává tzv. predátorského snižování cen, bude ihned označen za predátora či jeho advokáta (podobně jako ten, kdo se vysloví proti "sociálnímu zákonodárství", je okamžitě označen za antisociálního, necitlivého a nelidského); ten, kdo se zastane velkých hráčů na trhu, bude osočen, že je proti malým podnikům a podnikatelům…Internet
1998
predátorskýpříd.
…spokojená. Jakmile ale vládní politika přivodila existenci kolosálních suchozemských zvířat, která ovládla zemi, odevšud se začali ozývat protesty: "Rozdělte dinosaury." Odpor byl obzvláště silný proti jednomu druhu dinosaurů, který se nazýval Tyrannosaurus rex, který jako největší predátor, jenž kdy chodil po planetě Zemi, byl obviněn Úřadem pro hospodářskou soutěž z predátorského stanovování cen. Ještě ke všemu celá kampaň proti dinosaurům byla vedena jedním obzvláště poděšeným druhem dinosaura - hrozivým Bursíkosaurem. Tomuto tvoru se podařilo přesvědčit své druhy dinosaury, že dorostli příliš velké velikosti v důsledku sledování pouze svého dobra a že spotřebovávají neospravedlnitelně velký podíl zemských zdrojů. S nalomenou morálkou a v…Internet
1998
predátorskýpříd.
…tedy realizoval predátorské ceny, jejichž neudržitelnost mu musela být jednoznačně z výsledků hospodaření známa, s cílem ovládnout jednoznačně trh, na kterém působí, přičemž mu musely být známy důsledky, který tento postup pro konečného spotřebitele v cenové oblasti přinese. Jednání účastníka řízení je nutno vzhledem ke zjištěným skutečnostem hodnotit jako aplikaci predátorských cen s úmyslem odradit potencionální konkurenty od vstupu na relevantní trh. Stanovený cíl, uvedený shora, se účastníku řízení podařilo jednoznačně splnit…Internet
2000
predátorskýpříd.
Přestože Úřad zahájil šetření pro podezření z nepřiměřeného zvyšování cen, důvodem stanovené sankce byly nakonec tzv. "predátorské ceny", které společnost účtovala svým zákazníkům za programové nabídky v letech 1998 až 2000 (tj. nízké až nereálné ceny hluboko pod hranicí průměrných celkových nákladů, s cílem získat co nejvíce zákazníků a zvýšit hodnotu společnosti před jejím prodejem novému akcionáři). Tím byl podle Úřadu porušen zákon o ochraně hospodářské soutěže…Internet
2001
predátorskýpříd.
…Pokud nás nikdo nepodpoří, jsme připraveni jít vlastní cestou," říká Tom Reilly. "Pokud ponecháme situaci, jaká je nyní, bude Microsoft pokračovat ve svých predátorských praktikách a vyloučí tak reálnou možnost svobodné volby zákazníka či dalšího rozvoje obchodu," uvedl Reilly pro BBC News. Právní experti však věří, že původní rozhodnutí Kotellyové bylo uvážené a zakládalo se na detailním zvážení všech předložených důkazů. Proti rozsudku se ale stejně ihned po jeho vyřčení ohradil jeden z největších…Hospodářské noviny
2002
predátorskýpříd.
Predátorské praktiky # Kaňkou na kráse Householdu jsou bezpochyby stížnosti organizací na ochranu spotřebitelů, které kritizují predátorské metody poskytování půjček klientům s nižší kredibilitou. Toto téma je ve Spojených státech ostře sledováno. Údaje Amerického úřadu pro bydlení a městský rozvoj (HUD) uvádějí, že množství těchto "horších úvěrů narostlo v letech 1993 až 1999 ze sto tisíc na více než milion…Euro
2001
predátorskýpříd.
Predátorské praktiky # Kaňkou na kráse Householdu jsou bezpochyby stížnosti organizací na ochranu spotřebitelů, které kritizují predátorské metody poskytování půjček klientům s nižší kredibilitou. Toto téma je ve Spojených státech ostře sledováno. Údaje Amerického úřadu pro bydlení a městský rozvoj (HUD) uvádějí, že množství těchto "horších úvěrů" narostlo v letech 1993 až 1999 ze sto tisíc na více než milion…Euro
2001
predátorskýpříd.
…roky úspěšně působil na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ke konci roku ale musel skončit. Nyní se nejspíš zase vrátí do Velké Británie - na prestižní Loughborough University. Poté co s několika dalšími kolegy upozornil na to, že někteří zaměstnanci Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Univerzitě Karlově publikují v takzvaných predátorských vědeckých časopisech, mu vedení institutu odmítlo prodloužit smlouvu. Predátorské časopisy jsou periodika, kde o publikaci nerozhoduje kvalita jako v běžných vědeckých časopisech. Autor za otisknutí článku platí. Vědecká komunita publikování v takových časopisech považuje za neetické. To, že už s ním vedení institutu nepočítá, byl pro Štětku šok. "Naše pracovní…Hospodářské noviny
2016
predátorskýpříd.
Profesorka ekonomie Mária Režňáková z Vysokého učení technického v Brně vydala studie v predátorských časopisech. Přitom zastává vlivné funkce v mnoha akademických orgánech. ... Jde o články týkající se předvídání firemních bankrotů. Vyšly celkem čtyři. Tři studie otiskl časopis s úctyhodným jménem International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences (v letech 2013 až 2014), čtvrtou pak žurnál WSEAS Transactions on Business and…Lidové noviny
2018
predátorskýpříd.
Nelze to nesrovnat s jinými prorektorskými případy, o nichž LN psaly, ale ostatní média, žel, málo. Stávající prorektorka ČVUT Alena Kohoutková si za rok 2017 přišla z veřejných peněz na 5 465 243 korun (!), ale klidně úřaduje dál. Totéž platí pro prorektorku VUT v Brně, Márii Režňákovou, autorku několika predátorských článků a účastnici predátorských konferencí za veřejné peníze, jež je ve vedení další školy z "velké pětky" nadále…Lidové noviny
2019

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   09 04 2021