hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 359 753 hesel.
vytrvalé pokusy úředníků financministerstva
S mírně poťouchlým zájmem sleduji dlouhodobě neobyčejně vytrvalé pokusy úředníků financministerstva, minulý pátek náměstka Ladislava Minčiče (Změna sazby snížení výnosu nezpůsobila, LN 3. 8.) a teď i zástupce mluvčího Jakuba Haase (Kládu v oku svém neuzřel, LN 8. 8.), obhájit politiku svého šéfa/resortu/vlády. Nic ve zlém, pánové, předpokládám, že za politiku svého šéfa/resortu/vlády nemůžete, také vím, že jste za svou argumentaci slušně placeni (a nelze s vámi doopravdy polemizovat, natož vás přesvědčovat), a vím také, že bych sám nedokázal obhajovat neobhajitelné o nic lépe. Vaše nevděčná zástupná úloha má ovšem špatný cíl, snaží se poplést a mást občany.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 04 2024