Detail hesla
[  aromatizér  ]
Hesloaromatizér
Slovní druh / typ heslapodst. m.
Podheslíplynný merkaptan, který plní funkci aromatizéru
TitulekVlastnosti plynných paliv
RubrikaTechnologie
AutorLuboš Trnka
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
PoznámkaCNG - Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn). Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s.
Kontext
Dalším palivem, se kterým se můžeme (bohužel stále ojediněle) v českých zemích setkat, je CNG - stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas). CNG označuje palivo, jehož převažující součástí je metan CH4 - dle čistoty paliva se objem metanu pohybuje obvykle mezi 85 až 99 % (zbytkové minoritní příměsi tvoří plyny, jako etan, propan, butan, pentan, dusík a oxid uhličitý, popř. ještě sirné sloučeniny či kyslík); zemní plyn v ČR obsahuje kolem 98 % metanu. Nedílnou součástí dodávaného zemního plynu je plynný merkaptan, který plní funkci aromatizéru a napomáhá včasnému odhalení netěsností (to je typický zápach, který cítíme).
ZdrojAutoExpertČíslo Strana40Datum1.8.2006Rok2006

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   17 06 2024