Detail hesla
[  piano bar  ]
Heslopiano bar
Slovní druh / typ heslapodst. m.
Podheslítrendové restaurace, kavárny, piano bary
TitulekJídlo i pro uši
RubrikaJídlo
Autor(cuk)
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
Poznámka 
Kontext
Hudba může být i prvotním lákadlem večerního programu. Podobných propojení hudby a jídla vzniká i u nás víc a víc, ne každé spojení je však pro gastronomii vhodné. … Naopak, jsme-li v podniku s odlehčeným pojetím, můžeme si hudbu vychutnat v ideálním spojení. Vhodné jsou k tomu trendové restaurace, kavárny, piano bary, a pokud to hygienik dovolí, tak i venkovní prostory v teplejších měsících.
ZdrojTýdenČíslo22Strana100Datum2.6.2008Rok2008
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   01 06 2023