Detail hesla
[  mikroplazma  ]
Heslomikroplazma
Slovní druh / typ heslapodst. s.
Podheslívytvořit mikroplazma
TitulekVysoké školy představí své nejzajímavější projekty
RubrikaVeletržní Brno
AutorVeronika Šmídová
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
PoznámkaSpeciální příloha.
Kontext
Další novinku - přístroj pro prvkovou analýzu - vyvinuli pracovníci středoevropského technologického institutu CEITEC. Ten je společným projektem VUT v Brně, Masarykovy univerzity a dalších pěti brněnských vědeckých institucí. "Jedná se o mobilní laboratoř určenou k rychlé bezkontaktní chemické analýze předmětů v terénu, a to i na dálku, až do vzdálenosti 20 metrů. Zařízení dokáže během několika vteřin rozpoznat prvkové složení materiálu," vysvětluje mluvčí projektu Jana Šilarová. Přístroj má široké spektrum využití - v diagnostice životního prostředí, hutnictví a slévárenském průmyslu, archeologii, geologii nebo například při forenzní analýze. "Podstatou zařízení je moderní analytická metoda LIBS - spektroskopie laserem indukovaného plazmatu. Přístroj nejprve pomocí fokusovaného laserového svazku odpaří malou část materiálů, vytvoří mikroplazma a spektrální analýzou záření plazmatu identifikuje jednotlivé přítomné chemické prvky," vysvětluje fungování Šilarová.
ZdrojHospodářské novinyČíslo Strana4Datum25.9.2014Rok2014
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 02 2024