Detail hesla
[  parole  ]
Hesloparole
Slovní druh / typ heslapodst. ?
Podheslírozhodnutí rady ve věci parole
TitulekMožnosti sankční politiky
Rubrika 
AutorZdeněk Karabec
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
PoznámkaZ čtvrtletníku pro kriminalistickou teorii a praxi Kriminalistika. Staženo z http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2001/01_03/karabec.html
Kontext
V úvahu tedy přichází i tzv. denní parole, kdy se odsouzený vrací na noc do věznice a během dne je mu umožněno vykonávat pracovní činnost na svobodě. Pro udělování parole by bylo třeba vytvořit zvláštní orgán (radu, komisi), která by působila v rámci probační a mediační služby. Proti rozhodnutí rady ve věci parole by byla přípustná stížnost pouze státního zástupce, o které by rozhodoval soud.
ZdrojInternetČíslo Strana DatumRok2001

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 05 2024