Detail hesla
[  book haul  ]
Heslobook haul
Slovní druh / typ heslapodst. m.
Podheslív oblíbeném formátu takzvaných book haulů poctivě trénují
TitulekČtení se zavřenýma očima
RubrikaLiteratura
AutorBlanka Činátlová
Postavení autora 
Mluvčí 
Postavení mluvčího 
PoznámkaNalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s.
Kontext
Booktuber je čtenář, který konzumuje neuvěřitelné množství knih a poté bere do ruky kameru, aby se ostatním pochlubil a svým apetitem strhl k podobným výkonům i další. Knihy nakupují, rozbalují, kupí, očichávají, doporučují a v neposlední řadě také prodávají. … Knižní videobloggeři nebo také booktubeři v oblíbeném formátu takzvaných book haulů poctivě trénují, aby se v pravidelném měsíčním či týdenním rytmu mohli chvástat svými čtenářskými výkony. Těžko však poměřovat zajímavost interpretace, hloubku analýzy, proces dobírání se smyslu, možnost různých významů a podobně. Chlubit se a soutěžit lze tam, kde je možné kategorizovat a kvantifikovat. Základní mírou je tedy množství knih přečtených (nebo pořízených) v určitém časovém úseku. Vzhledem k tomu, že většina booktuberů čte v zásadě tytéž tituly, lze určitou originalitu projevit především lepší čtenářskou výkonností. Jedna z těchto sportovkyň se chlubí, že za červenec 2015 přečetla 41 knih. Pokoření odběratelé jejího kanálu vznášejí v komentářích udivené dotazy, kolikže přečte stran za hodinu. Zhruba padesát, odpovídá rekordmanka.
ZdrojA2Číslo Strana7Datum30.3.2016Rok2016
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 05 2024