Detail hesla
[  odmasarykovšťovat se  ]
Hesloodmasarykovšťovat se
Slovní druh / typ heslaslov. ned.
Podheslístát se postupně " odmasarykovšťuje"
TitulekPochybuji, že papež chválí restituce
RubrikaPublicistika
AutorJan Kovařík
Postavení autora 
MluvčíVáclav Pavlíček
Postavení mluvčíhoprofesor ústavního práva na Univerzitě Karlově
Poznámka 
Kontext
Lichtenštejnské přání, aby jim Česko vrátilo aspoň část majetku zkonfiskovaného po válce, znovu oživilo debatu kolem čs. prezidentských dekretů. Jaký je současný stav? | Probíhají některá řízení na různých stupních soudů, stále více se také ukazuje, jak jsou propojeny tzv. církevní restituce s restitucemi majetků šlechtických rodů. Spory o nároky zasahují již opatření spojená s pozemkovou reformou z let 1918-1919 a také problémy ohledně její revize. … | Dost se nyní mluví i o nárocích řádu německých rytířů. | Po celou dobu svého působení řád zdůrazňoval, že jeho cílem je šíření němectví také v nacistickém pojetí. Za okupace byl postižen. To ale neznamená, že činnost, která se příčila zájmům ČSR, je ospravedlnitelná. Ústava ČR v preambuli říká, že republika se hlásí k odkazu tradic zemí Koruny české a státnosti československé. Masaryk k 10. výročí republiky zdůraznil, že nejvýznamnějšími akty, které ČSR učinila, byla pozemková reforma a podpora státního školství. Obojí se dnes reviduje a stát se postupně "odmasarykovšťuje".
ZdrojPrávoČíslo Strana7Datum30.6.2014Rok2014

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   17 06 2024