Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2024-06-17. <http://neologismy.cz/>.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 360 735 hesel.
Brierre ale nezakrývá Kunderovu "aféru" s údajným udáním z roku 1950. Její spuštění článkem v Respektu roku 2008 rozsáhle zachycuje a korektně ji popisuje, cituje i reakce významných světových spisovatelů, kteří se za Kunderu postavili. Pro Brierra je ale tato zmnožená autorita velkých světových jmen dostatečným potvrzením, že Kundera je v tomto případě v právu. Více než Respektu věřil Brierre Rothovi, Rushdiemu, Márquezovi, Pamukovi nebo Coetzeemu. Vysvětlením jakýmsi morálním oddechnutím Milana Kundery, který se kvůli Brierrově ohleduplnosti či solidnosti a nebulvárnosti vyhnul veřejnému zostuzování a ponižování, se však děkovný dopis francouzskému životopisci odbýt nedá. Je to zcela jistě sympatie a dík mnohem hlubší.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   17 06 2024