hlpJak citovat

wrn Pro použití vyhledávání musíte přijmout podmínky užití databáze EDA, děkujeme.

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 354 507 hesel.
tepač nešvarů
V parlamentních volbách před třemi lety se stal malý zázrak. Místo očekávaného převzetí moci levicí vzniklo v Poslanecké sněmovně uskupení nelevicových stran reformního a protikorupčního étosu s luxusní většinou 118 hlasů. Možná to bylo až příliš mnoho štěstí najednou. … Ostatně, že nezačíná tak úplně nová éra, v níž bude všechno jiné, naznačil i večer po volbách, kdy se v České televizi sešla trochu jiná trojka reprezentující novou koalici než relativně populární Nečas-Schwarzenberg-John. Byli to tzv. vyjednavači: staří dobří Petr Tluchoř a Miroslav Kalousek, evidentně v náladě, a skřehotající Vít Bárta, na první pohled opak loutkového předsedy Radka Johna. Jistá euforie ve velké části obyvatelstva byla vyvolána z negativních důvodů. Negativních v tom smyslu, že se něco nestalo, že se dokonce podařilo něčemu obávanému zabránit. A skutečně - na premiérské křeslo se nevrátil Jiří Paroubek, přímý vliv na vládu ať už účastí v koalici, či tichou podporou nezískali komunisté. Okamžité splnění přání části voličů přispělo k euforii a řadě pozitivních očekávání, snad přehnaných. Čekala se výhra nad korupcí, nad rozpočtovými deficity i nad byrokracií. Ostatně co taky čekat od nepošpiněného Nečase, havlovce Schwarzenberga a tepače nešvarů Johna.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 03 2023