Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář

O Neomatu

Databáze Neomat je budována průběžně od začátku 90. let 20. století, původně jako neologický excerpční materiál pro lexikografické účely. Dala vzniknout dvěma slovníkům – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998)Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a rovněž sborníku statí Neologizmy v dnešní češtině (2005).

Databáze Neomat obsahuje 358 231 hesel.
Od té doby, co jsem zjistil, že existuje urbanofilie a také urbanofilové a že onen nezvladatelný vztah k městům na pomezí náklonnosti, zájmu, vášně či posedlosti lze přesně determinovat a popsat a navíc také i prožít, počal jsem sledovat některá činění novýma očima. Pořád jsem nechápal, proč se vyskytují jedinci - a to zejména ve funkcích zodpovědných za město či města -, kterým vadí zeleň, parky, stromy, louky, křoví, pole, aleje… Strašily mne politické a organizační kroky vedoucí ke kácení stromořadí, kultivaci Střeleckého ostrova, parcelaci Trojmezí, ničení luk a jejich panoramat (Hvězda). Trápily mne projevy nechuti k malým parčíkům či alejím (Thákurova, Jiráskovy sady), brutální nešikovné zásahy (Stromovka) i druhořadé ničivé zásahy (Letná). A tak jsem se pokusil najít společné znaky těchto kroků. Zjistil jsem, že námi volení politici a jejich pomocníci a přisluhovači jsou vlastně opravdu nemocní, že trpí nejrůznějšími fobiemi, mániemi a vlastně i filiemi. Tak třeba citovaný přehled nesmyslných zákroků je projevem ohromující kombinace níže uvedených fobií. Pozor, některé neléčené fobie mohou být až smrtelné, a to ti naši zodpovědní miláčci mají: ichtyfobii, lachonofobii, batrachfobii, geretofobiii, kerauniofobii, zoofobii, agarofobii, agorafobii, apifobii, botanofobii, dendrofobii, ekvinofobii, gripaviarofobii, heliofobii, helmintofobii, musofobii, myzofobii, ornitofobii, pagofobii, ranioafobii… To je samozřejmě velmi nebezpečné i pro jejich okolí, kterým jsme shodou daností i my. Nejhorší pak je, když se tyto strachy spojí s notafilií, aeariofilií či pecuniofilií, což jsou nezvladatelné náklonnosti, vášně a lásky k penězům. Pak vzniká přímo elektrický oblouk, jehož následky jsou nám všeobecně známé. Co s tím? Co s těmi nemocnými? No přece - do nemocnice! Asi nejlépe do vojenské, tam jsou přece jen rázní.
Napište nám:   neomat@ujc.cas.cz

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   07 12 2023