Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2024-02-27. <http://neologismy.cz/>.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
proklausovskypřísl.
Generace tato byla masírována masivní antikomunistickou kampaní, díky níž si stačila uvědomit neoddiskutovatelné komunistické zločiny. Dokud tato generace byla študáckou, pak cítila velmi pravicově a proklausovsky - její vyhrocený individualismus hraničil až s anarchismem. Když však měla vstoupit do reálného světa, velmi brzy deformace volného trhu a kapitalismu vůbec, proto přišel přerod komunistický. Pamatujíc však na jeho "přehmaty", kloní se tato generace k novému fenoménu "třetí cesty" či silného sociálního státu s prvky tržní ekonomiky, což je…Internet
2001
proklausovskypřísl.
Pražský výsledek voleb zaujal pozornost také Mladé fronty Dnes. Podle ní přímo v baště své moci a vlivu - v proklausovsky orientované Praze - stanula ODS před mučivým dilematem: Hodit či nehodit přes palubu primátora Jan Koukala, jehož podpora v hlavním městě vykazuje strmý pád? To, jak se rozhodne, významně ovlivní nejen situaci na Magistrátě, ale možná i vývoj pravice…Internet
2001
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   21 02 2024