Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

Legenda k vyhledávání
cls

Základní vyhledávání

Do vyhledávacího pole napíšeme hledané slovo v reprezentativním tvaru, poté použijeme tlačítko Hledat nebo zmáčkneme Enter, databáze vyhledá všechny výskyty tohoto slova. Velká a malá písmena nejsou rozlišována.

Příklady:

Pokud do vyhledávacího pole napíšeme slovo afro a spustíme vyhledávání, databáze zobrazí všechny jeho výskyty.
Podobně zadáme-li do pole slovo ekologický, databáze vyhledá všechny jeho výskyty.

Vyhledávání s hvezdičkovou konvencí:

Při vyhledávání můžeme použít tzv. hvězdičkovou konvenci umožňující vyhledávat slova podle jejich části (podle začátku slova, podle jeho koncové části či podle jakékoli části uvnitř slova).

Příklady:

Napíšeme-li do pole písmeno a* a klikneme na hledat, popř. stiskneme klávesu Enter, databáze vyhledá všechna slova abecedně seřazená začínající písmenem a.
Podobně zadáme-li do pole eko*, databáze zobrazí slova, která tímto řetězcem začínají.
Zadáme-li k vyhledávání řetězec *log, databáze zobrazí slova, která jsou tímto řetězcem zakončena.
Jestliže do pole napíšeme *euro*, databáze zobrazí slova, která obsahují tento řetězec kdekoli. Vyhledáme tak např. slovo dvoueurový či další výrazy, kde řetězec euro je součástí libovolného dalšího řetězce, nebo stojí jako samostatné slovo.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
klausovskýpříd.
Občan a stát je Klausovo oblíbené téma a je mu věnována sáhodlouhá čtvrtá kapitola. Svéprávnost a odpovědnost občana se skloňuje ne v sedmi, ale ve čtrnácti pádech klausovské gramatiky. V praxi to vypadá tak, že občan je totálně vydán na nemilost státní aroganci…Česká politika
1997
klausovskýpříd.
Méně jasné je podobné chování vedení sociálně-demokratického, které pouze dokázalo, že má nezkrotnou touhu vládnout za každou cenu. I za cenu klausovského obojku…Slovo
1998
klausovskýpříd.
Smutný byl pohled na mladé talentované lidi ve vysílání "Áčka" TV Nova. Hovořili o problémech s nezaměstnaností a diskriminací, kterou pociťují při hledání pracovních míst u soukromníků i na úřadech. … Příčin je jistě více, ale hlavní spočívá v zavedení klausovského pseudokapitalismu bez ohledu, kdo na to doplatí. Tento systém postrádající rozvahu, kontrolní mechanismy a pojistky proti rozkrádání národního majetku umožnil, že jeho velká část přešla do rukou podnikavců a dobrodruhů…Slovo
1998
klausovskýpříd.
Klausovský systém přinesl v krátkém čase malé části občanů bohatství a moc, většině nejistotu a stagnaci, a těm dalším bídu a ztrátu práce…Slovo
1998
klausovskýpříd.
V Hlavních tezích projektu, na jehož základě byl Puchalský vybrán do funkce ředitele ČT, sliboval mimo jiné vynahradit nedostatek seriózních dramatických projektů, "které by byly politickou, společenskou a zejména morální reflexí klausovské éry…Hospodářské noviny
1999
klausovskýpříd.
Stejně jako v předsarajevské straně i nyní převažuje v ODS klausovský politický styl založený na obrovském osobním nasazení, ale také improvizaci a spoléhání na strategickou intuici, což na druhé straně umrtvuje systémové fungování této strany…Reflex
1999
klausovskýpříd.
…Nedočkáme se totiž pokračování s názvem Jistě, pane prezidente. I tak se ale úlevně ukazuje, že mezi zavedenou a začínající demokracií není větších rozdílů. Aspoň, co se týče politického genu. Ten má fiktivní James Hacker, ministr pro administrativní záležitosti, později premiér, společný s těmi našimi, skutečnými. Copak k univerzální hackerovské - klausovské, tošovské, zemanovské, špidlovské - politické výbavě nepatří nadání pro zkreslené vyjadřování, schopnost užít dvacet slov tam, kde by stačilo jedno, překrucovat a mlžit líčení událostí takovým způsobem, že jsou sotva pochopitelné, protože právě neuchopitelnost jim slouží jako útočiště a dočasné bezpečí…Právo
2002
klausovskýpříd.
Ad LN 15. 12. 1997: Klaus vyhrál… Ačkoliv jsem patřil k těm, kteří Klause jednoznačně podporovali, nepovažuji jeho vítězství na kongresu za konečný cíl, ale jen za předpoklad k restrukturalizaci pravice. Ta potřebuje dvě spolupracující silné strany - jednu klausovskou, druhou neklausovskou (nikoliv antiklausovskou, jak dosud působila ODA i DEU). Naše politické spektrum tedy potřebuje jednu občanskou stranu mírně pravicovou, téměř středovou, a druhou stranu výrazně konzervativní. Smůla je, že ODA dosud chtěla být konzervativnější než ODS, ale svým antiklausismem působila jako méně pravicová alternativa pravicovosti. Ti, kteří se snažili o Klausův…Lidové noviny
1997

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 07 2024