Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
klausiánpodst. m.
…naštěstí existují dvě pojistky: NATO a Evropská unie. Ten, kdo je proti našemu vstupu do Evropské unie a vytahuje karty nacionalismu, je škodnou této země. Jak si to vlastně představují? Že malý zdecimovaný národ na strategickém místě uprostřed Evropy zůstane sám? To je nalhávání, a proto já je nerozlišuji: grebeníčky, klausiány a zemanovce…Týden
2002
klausiánpodst. m.
…Zákon o registru smluv je pro jistotu systémově blokován. Je tajemstvím, které se nesluší vytrubovat, že společnosti, které mají systémově monopolní postavení, mohou být proto ve vlastnictví státu, aby stát mohl regulovat právě jejich monopolní fungování. Je opravdu úlohou státu jednat ve veřejném zájmu, i když to je pro české klausiány skoro bolševická propaganda…Hospodářské noviny
2013

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 03 2023