Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
klausovskýpříd.
Občan a stát je Klausovo oblíbené téma a je mu věnována sáhodlouhá čtvrtá kapitola. Svéprávnost a odpovědnost občana se skloňuje ne v sedmi, ale ve čtrnácti pádech klausovské gramatiky. V praxi to vypadá tak, že občan je totálně vydán na nemilost státní aroganci…Česká politika
1997
klausovskýpříd.
Méně jasné je podobné chování vedení sociálně-demokratického, které pouze dokázalo, že má nezkrotnou touhu vládnout za každou cenu. I za cenu klausovského obojku…Slovo
1998
klausovskýpříd.
Smutný byl pohled na mladé talentované lidi ve vysílání "Áčka" TV Nova. Hovořili o problémech s nezaměstnaností a diskriminací, kterou pociťují při hledání pracovních míst u soukromníků i na úřadech. … Příčin je jistě více, ale hlavní spočívá v zavedení klausovského pseudokapitalismu bez ohledu, kdo na to doplatí. Tento systém postrádající rozvahu, kontrolní mechanismy a pojistky proti rozkrádání národního majetku umožnil, že jeho velká část přešla do rukou podnikavců a dobrodruhů…Slovo
1998
klausovskýpříd.
Klausovský systém přinesl v krátkém čase malé části občanů bohatství a moc, většině nejistotu a stagnaci, a těm dalším bídu a ztrátu práce…Slovo
1998
klausovskýpříd.
V Hlavních tezích projektu, na jehož základě byl Puchalský vybrán do funkce ředitele ČT, sliboval mimo jiné vynahradit nedostatek seriózních dramatických projektů, "které by byly politickou, společenskou a zejména morální reflexí klausovské éry…Hospodářské noviny
1999
klausovskýpříd.
Stejně jako v předsarajevské straně i nyní převažuje v ODS klausovský politický styl založený na obrovském osobním nasazení, ale také improvizaci a spoléhání na strategickou intuici, což na druhé straně umrtvuje systémové fungování této strany…Reflex
1999
klausovskýpříd.
…Nedočkáme se totiž pokračování s názvem Jistě, pane prezidente. I tak se ale úlevně ukazuje, že mezi zavedenou a začínající demokracií není větších rozdílů. Aspoň, co se týče politického genu. Ten má fiktivní James Hacker, ministr pro administrativní záležitosti, později premiér, společný s těmi našimi, skutečnými. Copak k univerzální hackerovské - klausovské, tošovské, zemanovské, špidlovské - politické výbavě nepatří nadání pro zkreslené vyjadřování, schopnost užít dvacet slov tam, kde by stačilo jedno, překrucovat a mlžit líčení událostí takovým způsobem, že jsou sotva pochopitelné, protože právě neuchopitelnost jim slouží jako útočiště a dočasné bezpečí…Právo
2002
klausovskýpříd.
Ad LN 15. 12. 1997: Klaus vyhrál… Ačkoliv jsem patřil k těm, kteří Klause jednoznačně podporovali, nepovažuji jeho vítězství na kongresu za konečný cíl, ale jen za předpoklad k restrukturalizaci pravice. Ta potřebuje dvě spolupracující silné strany - jednu klausovskou, druhou neklausovskou (nikoliv antiklausovskou, jak dosud působila ODA i DEU). Naše politické spektrum tedy potřebuje jednu občanskou stranu mírně pravicovou, téměř středovou, a druhou stranu výrazně konzervativní. Smůla je, že ODA dosud chtěla být konzervativnější než ODS, ale svým antiklausismem působila jako méně pravicová alternativa pravicovosti. Ti, kteří se snažili o Klausův…Lidové noviny
1997
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   17 06 2024