hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
ponečasovskýpříd.
K naturelu Miloše Zemana patří snaha dělat nečekaná gesta. Kdysi o tomto svém sklonu řekl: "Dejte mi sešit s linkami a já budu psát napříč." Takto přistoupil i k sestavení ponečasovské vlády. Odmítl jmenovat středopravicovou vládu v čele s Miroslavou Němcovou, která tehdy ve sněmovně disponovala 101 hlasem. Jeden z…Reflex
2020

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   28 05 2024