Podmínky užití materiálu z databáze Neomat
cls

Lexikální materiál získaný z těchto sbírek smí být využíván pouze pro nekomerční účely, pro výzkum nejnovějšího stavu české slovní zásoby, pro výuku češtiny atp. Bude-li zde uveřejněný materiál použit v publikacích, musí být citován jeho zdroj, tj. databáze Neomat.

Jak citovat
cls

Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2024-06-17. <http://neologismy.cz/>.

hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
zemanovštinapodst. ž.
Neděle 2. 2. … Socdemák Bašta zaperlil v nedělní Sedmičce (přiznám se, že je mi nesympatický jak zemanovštinou - za kterou nemůže, tak svým ubrečným hlasem - za který bohužel také nemůže). Na dotaz moderátora, proč ČSSD připustila, aby Zeman hnal aféru tak daleko, proč mu v tom nezabránila, prohlásil po chvilce mlčení nešťastně: "To se mě ptáte na moc…Softwarové noviny
1997
zemanovštinapodst. ž.
…35 % účasti voličů v prvním kole se podílí jak maskulinní oslovení Vážený voliči, které diskriminuje ženy, tak zákon pravící, že senátorem může být "každý občan dovršivší věku…" atd. Uspokojilo by ji množné číslo "občané", "voliči" aj. Nějak tomu nerozumím, neboť i v těchto případech si plurál zachovává odpornou maskulinnost. Inu zemanovština je patrně nakažlivá…Softwarové noviny
1997
zemanovštinapodst. ž.
Karel Vymětal (KSČM): "Nevím, jestli pan Špidla nakonec nenačichnul "zemanovštinou". Je to docela možné. Vždyť byl určitou dobu jeho pobočníkem. Je možné, že se ty vulgarismy dají přenášet infekčně, z osoby na osobu…Blesk
2002
Export dat
cls

Pro import exportovaného souboru dat ve formátu *.csv je třeba při načtení do programu Microsoft Excel 2010 v Průvodci importem textu zaškrtnout pole Oddělovač textu, pak stisknout tlačítko Další. V kartě Nastavení oddělovačů dat je nutné v sekci Oddělovače vybrat volbu Středník. V poli Textový kvalifikátor je třeba vybrat volbu " a potvrdit tlačítkem Další. Pak už je možné nastavit si v Průvodci importem textu v poli Náhled dat formát textu v jednotlivých sloupcích: obecný, text, datum nebo Neimportovat sloupec (přeskočit). Výsledek exportu potvrdíme tlačítkem Dokončit.

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   17 06 2024