hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
Kolovečankapodst. ž.
I v restaurantu u hřiště je velkým tématem fakt, že paní Filipová "není Kolovečanka". A na co jsou tady vlastně tak hrdí, že mezi sebe do Kolovče nepočítají hned tak někoho? "Být Kolovečan, to si musíte něčím zasloužit, tím, jaký jste a co děláte. To se každému nepodaří," říká starší muž. "Na to jsme hrdí." Nedůvěra a uzavřenost je v Kolovči znát na každém…Respekt
2019

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 07 2024