hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
detrikolnípříd.
Detrikolní houby se specializují na rozklad opadu a nemusí to být jen jehličí nebo listí. Lžičkovec šiškový, helmovka šiškomilná, penízovka smrková nebo penízovka provázková - všechny tyto druhy se vyživují na spadlých šiškách. Některé houby zas vyrůstají ze stonků a stébel bylin: křehutku orobincovou můžeme najít v mokřadech na zbytcích jednoděložných rostlin…Lidové noviny
2019

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   16 07 2024