hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
galvanoosmózapodst. ž.
…kapaliny filtrační stěnou. Aby se vytvořilo elektrického pole, je třeba do zdiva zabudovat elektrody - katody a anody připojené podle potřeby na zdroj energie. Tato metoda je úspěšná pouze tehdy, je-li důkladně navržena i provedena a je-li použitý materiál kvalitní. K dalším technologiím založeným na elektrofyzikálních principech patří elekroosmóza, galvanoosmóza, vlnová elektroosmóza a mikrovlnné vysušování…Dům a bydlení
2016
galvanoosmózapodst. ž.
…úpravy a provozní náklady (asi 250 Kč ročně) jsou minimální. Cena dražších systémů se pohybuje kolem 40 000 Kč, slibuje však vysušení a odsolení základů, zdiva a ochranu stavby před vzlínavou zemní vlhkostí. Urychlí také vysušení novostavby. K technologiím založeným na elektrofyzikálních principech patří dále např. elekroosmóza (aktivní i pasivní), galvanoosmóza, mikrovlnné vysušování…Dům a bydlení
2018

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   20 05 2024