hlpJak citovat

 Souhlasím s podmínkami užití databáze EDA      Rozlišovat malá a velká písmena      Zobrazit heslář
germanocentrismuspodst. m.
Německý atlas (doporučená cena 695 Kč, rozměr 20,5 x 14 cm) je členěn na základě určitých historických schémat (kapitoly se nazývají např. Orientální despocie či Imperialismus). Redakce uvádí v ediční poznámce, že byla nucena v českém vydání "potlačit někdy až přílišný germanocentrismus". To se jí snad podařilo, ovšem atlas zůstal i tak značně evropocentrický. Ameriku tu můžeme objevit skutečně až s Kolumbem. Ze světa mimo oblast Evropy a Středního východu pro autory existuje sporadicky jen Indie, Čína a později Japonsko. Všechny ostatní regiony světa se do atlasu dostanou teprve tehdy, když do…Mladý svět
2000
germanocentrismuspodst. m.
Výhodou této publikace je, že vedle bezpočtu podobných, zabývajících se naším úzkým prostorem a činících z domácího baroka pupek kulturního dění v Evropě, hledí na epochu z celoevropského nadhledu. Může mrzet, že z té perspektivy (a vinou jeho mírného germanocentrismu) jsme nicotnější, než bychom si představovali, zato před našima očima…Mladý svět
2000
germanocentrismuspodst. m.
Širší pohled zpoza oceánu nabízí historička Emily Levineová v magazínu Foreign Policy. Všímá si, jak se ve veřejné debatě rozmáhá nálepka "dobrý Evropan" (či "špatný Evropan"). Pozoruhodné na té nálepce shledává dvě věci. Zaprvé to, jak se užívá v různých i protichůdných smyslech. "Dobrý Evropan není ten, kdo usiluje o…Lidové noviny
2015
germanocentrismuspodst. m.
Konečně je germanocentrismem zamořen i způsob, jímž Němci vykládají svůj úspěch v krizi eurozóny. Němci si málo připouštějí, že kromě jejich pracovitosti a odříkání k němu nedobrovolně přispěl i zbytek klubu - že z jihu Evropy v panice do Německa masivně utíkal kapitál a že jen díky jihu euro není…echo24.cz
2014
germanocentrismuspodst. m.
Úsporností si autor uvolnil prostor pro ekonomické a společenské souvislosti. I v jejich zachycení se ale evropskému čtenáři musí zdát, že se příliš často obloukem vrací do Německa. Důvod je nicméně nasnadě: Kershaw si uvědomuje, že to, co se možná jeví Evropanovi známé, snad samozřejmé, působí zcela jinak na mimoevropského…Respekt
2018

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století  (2005–2011).

Poslední aktualizace obsahu webu:   27 02 2024